استخر ماینینگ داخل ایران

اتصال به استخر در شبکه داخلی ایران برای راندمان بیشتر ماینینگ

گروه دیسکورد - گروه تلگرام - راهنمای اتصال به استخر


لیست استخر های الگریتم کریپتونایت

سیمبل کوین الگریتم ماینرهای آنلاین هش ریت استخر هش ریت شبکه درصد از کل هش بلاک های موفق ارتفاع بلاکچین هزینه/Fee درآمد (RX580/8GB) Flight Sheet برای هایو


لیست استخر های الگریتم کریپتونایت مناسب دستگاه های ASIC

سیمبل کوین الگریتم ماینرهای آنلاین هش ریت استخر هش ریت شبکه درصد از کل هش بلاک های موفق ارتفاع بلاکچین هزینه/Fee درآمد (Baikal N+) -
ETN Electroneum ... ... ... ... ... ... ... ... ...

لیست استخر های سایر الگریتم ها

سیمبل کوین الگریتم ماینرهای آنلاین هش ریت استخر هش ریت شبکه درصد از کل هش بلاک های موفق
(۵۰ روز گذشته)
ارتفاع بلاکچین هزینه/Fee Flight Sheet برای هایو

گروه تلگرام